Consult
10 januari 2017

Kent u de meest/minst gebruikte bonusformule?

Wist u dat de meerderheid van de werknemers vindt dat zijn of haar loon afhankelijk moet zijn van geleverde prestaties? Zo zijn ze namelijk gemotiveerder, ongeacht de bedrijfsgrootte en ongeacht welke verloningsvorm. Toch bleek uit ons onderzoek bij 2 000 Belgische werknemers dat 60 % van de ondervraagden momenteel geen verloning heeft op basis van de geleverde prestaties. Er is dus nog ruimte voor alle werkgevers om na te denken over de verschillende verloningsbonussen.

Cashbonus

De cash premie is nog steeds de meest courante vorm van individuele verloning in ons land. Namelijk een vijfde van alle werknemers ontvangt jaarlijks een extra beloning voor geleverde prestaties. In 2015 was het gemiddelde bedrag 1 935 euro. Er staat wettelijk geen beperking op dat bedrag, maar er moeten wel RSZ én belastingen betaald worden op de cashbonus.

In Vlaanderen worden procentueel gezien een pak meer bonussen uitgekeerd: 22 % van de werknemers in Vlaanderen kreeg een cashbonus in 2015, tegenover 11 % in Wallonië en 11 % in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het gemiddelde bedrag van de premie verschilt ook erg van gewest tot gewest. Zo bedroeg de gemiddelde bonus die in 2015 werd toegekend aan bedienden in Vlaanderen 2 757 euro, in Wallonië 3 048 euro en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 4 308 euro.

Warrants

Warrants zijn vandaag nog steeds niet zo gekend bij Belgische bedrijven, nochtans is dit ook voor kleinere bedrijven een mooie beloningsopportuniteit om toe te passen. 1 % van alle werknemers ontving vorig jaar warrants van zijn of haar werkgever, in 2012 was dat 0,5 %. Warrants of aandelenopties geven een werknemer het recht om gedurende een bepaalde periode aandelen te kopen tegen een vooraf vastgelegde prijs. Het beleggingsproduct kan vóór de vervaldatum verkocht worden in ruil voor een netto voordeel. Warrants kunnen op individuele basis toegekend worden en kennen geen wettelijke beperking qua bedrag. De gemiddelde waarde van de uitgekeerde warrants tussen 2012 en 2015 lag op 11 726 euro.

Niet-recurrente bonussen

Hiervoor moet u als werkgever de doelstellingen op voorhand vastleggen en vooraf een toekenningsplan indienen bij de overheid. Deze doelstellingen moeten bovendien een collectief karakter hebben: een duidelijk gedefinieerde groep van werknemers moet samen ervoor zorgen dat de doelstelling wordt gehaald. U maakt dus duidelijk een keuze: indien u uw werknemers van de gunstige fiscale behandeling van deze bonus wil laten genieten, zal u  ze niet kunnen laten afhangen van de individuele bijdrage van de werknemer tot de resultaten van de onderneming. Natuurlijk is het mogelijk om enerzijds één of meerdere collectieve doelstellingen te voorzien (waarvoor de niet-recurrente bonus kan worden toegekend als deze doelstellingen worden gehaald) en daarnaast te voorzien in individuele doelstellingen die kunnen leiden tot de toekenning van een individuele bonus in cash of onder de vorm van warrants.

In 2015 kon 8,4 % van alle werknemers rekenen op een niet-recurrente bonus, dit is een stijging van 35 % ten opzichte van 2012 toen 6,2 % van de werknemers dergelijke bonus genoten. Op niet-recurrente bonussen betaalt de werkgever en werknemer wel een bijzondere bijdrage voor sociale zekerheid, maar geen belastingen. Het maximumbedrag wordt jaarlijks door de overheid vastgelegd, voor 2017 is dit 3 255 euro. Wij berekenden dat in de periode 2012-2015 een niet-recurrente bonus in ons land gemiddeld 948 euro bedroeg.

 

Meer weten?

Contacteer ons.