Consult
7 maart 2017

Met de fiets naar het werk

Krijgt u uw werknemers op hun stalen ros?

Fietsende werknemers brengen heel wat voordelen met zich mee. Niet alleen voor u en uw werknemers, maar ook voor de maatschappij. Ons land zal namelijk blijvend geconfronteerd worden met structurele uitdagingen zoals een verzadigd wegennetwerk en een krappe arbeidsmarkt. Het is dan ook van cruciaal belang om in te zetten op de individuele behoeften van uw werknemers en creatief om te springen met mobiliteitsoplossingen. Wij brachten het woon-werkverkeer van Belgische werknemers in 2016 voor u in kaart en bieden u enkele concrete oplossingen.

Fietsen zit in de lift

Uit onze tweede mobiliteitsbarometer bleek dat vorig jaar 20,6 % werknemers de fiets naar het werk namen. Dit is een stijging van 13,1 % ten opzichte van 2015. De fiets is namelijk vaak extra voordelig doordat uw werknemer een fietsvergoeding krijgt toegekend en minder stress heeft aangezien hij het drukke verkeer kan vermijden. Daarnaast zorgt de intrede van de elektrische fiets ervoor dat langere afstanden afgelegd kunnen worden zonder al te veel inspanningen te moeten leveren.

Ook flexibele mobiliteitsoplossingen doen het goed: meer en meer mensen kiezen voor een combinatie van de fiets en de wagen, of de fiets en het openbaar vervoer. 0,5 % van de werknemers combineren de fiets met de trein, 0,2 % gebruikt zowel fiets als bus. De combinatie tussen fiets en privéwagen blijkt veruit de populairste mix van vervoermiddelen (7,8 %). De werknemer maakt ’s ochtends namelijk naargelang de weersomstandigheden zijn keuze.

Individuele behoeften van uw werknemers

U kan zich als werkgever onderscheiden als u inzet op de individuele behoeften van uw werknemers. Dit levert u een voordeelpositie op op de arbeidsmarkt en in de ‘war for talent’. Werknemers zijn namelijk steeds meer vragende partij om meer inspraak te hebben in hun compensatiepakket aan de hand van een cafetariaplan.

Zo hebben de cafetariaplannen er mede toe geleid dat de bedrijfsfiets een belangrijkere plaats inneemt. Het afgelopen jaar investeerden heel wat bedrijven in leasingmogelijkheden voor fietsen en elektrische fietsen. Die laatste zorgden er ook meteen voor afstand een minder belangrijke rol speelt wanneer een werknemer de keuze moet maken tussen de fiets en een ander vervoermiddel.

Mobiliteitsbudget

In april zou er een voorstel voor het mobiliteitsbudget op tafel liggen bij de federale regering. Een goede uitwerking van dit voorstel kan leiden tot een oplossing voor heel wat mobiliteitsuitdagingen. Echter, de invoering van het mobiliteitsbudget kan enkel impact hebben op de verkeerscongestie en de hiermee gepaard gaande luchtvervuiling wanneer de werknemers alternatieven aangeboden krijgen die zowel voor hen als voor de verkeersproblemen voordelig uitpakken. Wij hopen dan ook dat het mobiliteitsbudget zal zorgen voor een alternatief dat zowel gunstig is voor u als werkgever, uw werknemers als het milieu.

Meer weten?

Contacteer ons.