Consult

Talent Development

Aanbod

Het Talent Development team van Acerta Consult helpt u om de talenten van uw werknemers optimaal in te zetten en te laten groeien. Wij ontwikkelen leertrajecten op maat van uw organisatie en zelfs van uw sector. Zo werken we samen aan de kracht van uw medewerkers.

Talent Development werkt rond vijf deeldomeinen

Onze consultants maken leertrajecten rond:

 • leiderschap – coaching – management
 • communicatie
 • strategie en verandering
 • welzijn op het werk
 • sales

Talent Development op maat van uw organisatie

Elke leervraag is uniek. Elke organisatie heeft zijn eigen context. Elke deelnemer heeft zijn eigenheden. Uit deze verschillen tussen mensen, organisaties en vragen groeit telkens weer een nieuwe dynamiek. Daarom is geen enkel leertraject hetzelfde, maar steeds op maat van uw organisatie. Zodat u kunt groeien op de manier die u past.

Ons Talent Development team heeft jarenlange ervaring in diverse sectoren en in organisaties groot en klein. Wat uw situatie of uw vraag ook is, wij hebben altijd de juiste consult-trainer met relevante ervaring en expertise.

Opleidingstrajecten specifiek op maat van de social profit sector

Zo heeft ook werken in de social profit zijn eigen regels en cultuur. Dat hebben we bij Talent Development goed begrepen. Daarom ontwikkelden wij voor de social profit sector een opleidingsaanbod op maat.

Enkele voorbeelden van trajecten:

 • coachende vaardigheden ontwikkelen
 • dienend leidinggeven
 • ontwikkelingsgerichte functioneringsgesprekken
 • van collega naar leidinggevende
 • leidinggeven in ondersteunende en logistieke diensten
 • de essentie van netwerking
 • effectieve communicatie voor leidinggevenden

Meer weten?

Contacteer ons.

Aanpak

Om vraag en oplossing zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen en om een optimaal leerresultaat te bereiken, werken wij altijd in co-creatie met onze klanten. Heeft u een leervraag, dan zetten we in nauwe samenwerking met u alle stappen van het leerproces neer. In het leertraject combineren we verschillende werkvormen. We trainen in 4 talen.

Voor, tijdens en na het leertraject

 • uitgebreide intake: wij analyseren uw opleidingsvraag grondig om zo accuraat en efficiënt mogelijk een antwoord te bieden in een conceptnota of offerte
 • om het verloop van het traject goed te monitoren is er permanente communicatie
 • na de opdracht volgt een grondige debriefing en evaluatie

In 4 talen

Onze opleidingen zijn mogelijk in vier talen (NL/F/E/D).

De ideale 'learning-mix'

We gebruiken verschillende werkvormen, vaak gecombineerd of 'blended': training, e-learning, coaching, faciliteren, intervisie, on-the-job begeleiding, ...

Meer weten?

Contacteer ons.

Cases

Meer weten?

Contacteer ons.

Team

Het Talent Development team van Acerta Consult bestaat uit een 20-tal top-professionals, met bewezen expertise en resultaten in diverse contexten en sectoren.

De ruime en diverse terreinervaring van onze consultants in verschillende expertises en sectoren zorgen al sinds vele jaren voor een unieke kruisbestuiving tussen passies voor de ontwikkeling van mensen in organisaties.

Verschillende collega's maakten deel uit van VOCA Training & Consult (sinds 2013 bij Acerta Consult), een referentie inzake persoonlijke en organisatie-ontwikkeling in de social profit sector, van vzw Keerpunt (sinds 2008 bij Acerta Consult) en van BCT Coaching & Training (ook sinds 2008 bij Acerta Consult).

Maak kennis met elk van hen, zij luisteren graag naar uw vraag.

Peter Tuybens
Peter Tuybens
Peter Tuybens ​director - senior coach
Peter Tuybens ​director - senior coach
Peter Tuybens
Peter Tuybens

Peter Tuybens is gepassioneerd door het begeleiden van directie-teams en strategische workshops, het talentgericht coachen van topmensen, het adviseren van organisaties (en vooral hun mensen) in verandering, en, last but not least, het begeleiden van het eigen Acerta Talent Development team.

Peter is master handelswetenschappen/marketing. Hij volgde een post master-opleiding inzake leren en ontwikkelen in bedrijven.

Peter startte zijn loopbaan in 1981 als assistent studieadvies, pr en informatie in het hoger onderwijs. In 1988 werd hij eerst intern communicatie-trainer, vervolgens training coördinator en verantwoordelijke marketing/communicatie bij de Belgische marktleider in verzekeringen.

Vanaf 1996, na jaren freelance werk, besliste hij aan de slag te gaan als managing partner bij BCT Coaching & Training, waarvoor hij trainingsprogramma’s en individuele coachings verzorgt in en buiten Europa.

Sinds BCT Coaching & Training in 2008 de HR-dienstengroep Acerta heeft versterkt, was Peter eerst Business Manager van het BCT-team. Vandaag is hij director en lid van het MT van Acerta Consult.
Peter begeleidt in het Nederlands, Frans en Engels.

Erna Sterckx
Erna Sterckx
Erna Sterckx ​managing consultant
Erna Sterckx ​managing consultant
Erna Sterckx
Erna Sterckx

Erna Sterckx heeft een passie voor het stimuleren van groei van individuen in organisaties.

Erna is master bedrijfspsychologie, en genoot bijkomende opleidingen en accreditaties in heel wat HR-tools (MBTI, SHLsimulaties, TMA,..).

Zij bouwde een rijke en diverse loopbaan op.

Vanuit search, rekrutering en selectie-opdrachten werd Erna gevraagd om managementrol op te nemen, en leidde zij succesvol teams inzake rekrutering en selectie (Kern Selection), assessment & development centers en talent mobility.

Erna was bovendien gastdocent in het hoger onderwijs en lid raad van bestuur Federgon.

Vanuit deze managementfuncties coördineerde zij diverse projecten en integraties van teams, steeds met veel oog voor de commercialiseren van het aanbod én het coachen van haar team. Bovendien stond zij aan de wieg van enkele nieuwe services.

Vandaag is Erna managing consultant binnen het Talent Development team van Acerta. In deze rol gebruikt zij haar uitgebreide expertise onder andere in (team)coaching, de begeleiding van junior consultants, het coördineren van omvangrijke projecten inzake jobtevredenheid, interne jobmobiliteit en talent management.

Erna begeleidt trajecten in Nederlands, Frans en Engels.

Goedele Laga
Goedele Laga
Goedele Laga senior consultant
Goedele Laga senior consultant
Goedele Laga
Goedele Laga

Mensen en organisaties ondersteunen in hun groei en ontwikkeling, vertrekkende vanuit de talenten van de betrokkenen zelf, daar gaat Goedele Laga voor, en dit steeds op een pragmatische en resultaatsgerichte manier.

Goedele is master arbeids- en organisatie psychologie. Na een loopbaan als HR-businesspartner, is zij sinds 2006 actief als senior HR-consultant. Goedele heeft een brede expertise: rekrutering en selectie, outplacement, loopbaanbegeleiding, assessment en development centers, begeleiden van talent-trajecten en workshops inzake onder andere communicatie, stressbeheer en zelforganisatie. Ze volgde hiervoor verschillende opleidingen tot trainer, loopbaanbegeleider en coach.

Goedele is sinds 2014 als managing consultant lid van het Acerta Talent Development team en verzorgt programma’s in Nederlands en Engels.

Jan Mouton
Jan Mouton
Jan Mouton ​managing consultant
Jan Mouton ​managing consultant
Jan Mouton
Jan Mouton

Jan Mouton heeft vandaag vooral passie om echt in de schoenen van de klant te gaan staan, de reeds aanwezige energie te versterken en samen een doorbraak te creëren naar het gewenste resultaat.

Jan is afgestudeerd als master wijsbegeerte aan KULeuven, bekwaamde zich verder in Human Resources management en is gecertifieerd in meerdere methodologieën op het vlak van procesbegeleiding, coaching en consultancy.

Tijdens de eerste 10 jaar van zijn carrière werkte Jan als accountmanager, districtmanager en regiodirecteur binnen de HR-dienstensector. In 1996 heroriënteerde hij zijn loopbaan meer inhoudelijk naar HR-consultancy. Sinds 2004 maakt Jan gebruik van zijn zeer ruime professionele ervaring om een loopbaan als procesbegeleider, coach en trainer verder uit te bouwen. Sinds 2008 versterkte hij het BCT Coaching & Training team, vandaag als managing consultant het Acerta Talent Development team.

Jan vervult een breed pallet van opdrachten in procesbegeleiding, training- en coaching voor organisaties in diverse sectoren. Hij faciliteert programma’s inzake business strategie en teamontwikkeling voor directie- en managementteams, change, leiderschapsontwikkeling, talentontwikkeling, samenwerking en communicatie. Daarnaast verzorgt hij veel individuele coachingstrajecten op senior level en begeleidt hij veranderingsprocessen.

Eddy Van Bosbeke
Eddy Van Bosbeke
Eddy Van Bosbeke ​managing consultant
Eddy Van Bosbeke ​managing consultant
Eddy Van Bosbeke
Eddy Van Bosbeke

Eddy Van Bosbeke heeft een passie ontwikkeld om mensen te helpen hun talenten te ontplooien en hun eigen potentieel ten volle te leren benutten. Kortom, de kracht van mensen naar boven te halen.

Eddy genoot een economische opleiding en is professioneel actief sinds 1987 in diverse leidinggevende functies.

Eddy was voorheen vooral actief in de financiële sector, als IT supervisor, terminal supervisor, user & technical senior trainer. Sinds 1996 was hij training coördinator bij de Belgische marktleider in automatisch bankieren en bij een toonaangevende Amerikaanse bank.

Eddy werkt sinds 2001 bij Acerta. Eerst als training consultant, waar hij programma`s begeleidt en coördineert inzake sales, sales coaching, management coaching, leiderschap en communicatievaardigheden (o.a. call centers) en change management.

Sinds 2011 is Eddy als managing consultant verbonden aan het Acerta Talent Development team.

Eddy verzorgt leertrajecten in het Frans en het Nederlands en heeft ondertussen een jarenlange ervaring opgebouwd inzake coaching, outplacement en loopbaanbegeleiding met bijzondere aandacht voor de specifieke behoeften en menselijke waarden van zijn coachees.

Anita Steegmans
Anita Steegmans
Anita Steegmans ​senior consultant
Anita Steegmans ​senior consultant
Anita Steegmans
Anita Steegmans

Anita Steegmans heeft een passie voor het zeer praktijkgericht werken met mensen op basis van hun professionele vraag en behoeftes, weliswaar met verschillende modellen en theorieën in het achterhoofd, zonder dat deze echter in de weg gaan zitten van haar pragmatische aanpak.

Anita is master vertaler. Het eerste deel van haar loopbaan lag in de commerciële sector, in het bijzonder in de aankoop. 20 jaar geleden maakte ze de overstap naar vorming en training. Ze heeft jarenlang gewerkt voor de Stichting Lodewijk de Raet als educatief medewerker. In 2006 begon ze bij Keerpunt vzw als trainer en loopbaanbegeleider, met voornamelijk eerstelijnsverantwoordelijken en medewerkers op de vloer als doelgroep.

Belangrijke inspiratiebronnen voor haar manier van werken zijn het contextuele denken en geweldloze communicatie.

Sinds 2008 is Anita actief voor BCT Coaching & Training, vandaag het Acerta Talent Development team. Anita verzorgt opdrachten in het Nederlands en Engels.

Jan Verbanck
Jan Verbanck
Jan Verbanck senior consultant
Jan Verbanck senior consultant
Jan Verbanck
Jan Verbanck

Jan Verbanck is gepassioneerd door het ondersteunen van talenten van medewerkers en de kracht van teams op alle niveaus in de social profit.

Jan is master in de godsdienstwetenschappen en de toegepaste theologie. Hij is sinds 1988 consultant bij VOCA Training & Consult, en vandaag senior consultant in het Acerta Talent Development team.

Hij is geboeid door de verschillende facetten van de menselijke interactie in organisaties. Aan de KULeuven volgde hij de postuniversitaire opleiding rond organisatieontwikkeling.

De laatste jaren heeft hij zich naast de klassieke leiderschapsopleidingen, coaching en diagnoses, mede gefocust op organisatiebrede thema’s zoals deugdelijk bestuur, samenwerking tussen organisaties, organisatieveranderingen, zorg voor organisatie-identiteit en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Peter Motmans
Peter Motmans
Peter Motmans ​senior consultant
Peter Motmans ​senior consultant
Peter Motmans
Peter Motmans

Peter Motmans is gepassioneerd door het coachen van medewerkers (alle functieniveaus ) en teams om hen mee naar een hoger (functie)niveau te begeleiden. Hij koppelt dit aan enerzijds de aanwezige talenten en anderzijds het optimaliseren van organisatiecontexten zodat iedereen in wederzijds vertrouwen op een open en eerlijke manier mee aan de doelstellingen van de (interne en externe) klanten wil en kan meewerken.

Peter heeft een opleiding genoten als personeelswerker en startte bij Keerpunt vzw in 1999. In zijn vorige werkervaringen (begeleider menselijk potentieel, bedrijfsconsulent en opleidingsverantwoordelijke) heeft hij heel wat vaardigheden kunnen ontwikkelen die van essentieel belang zijn om andere mensen bewuster en effectiever te laten functioneren. Dit is uiteraard een belangrijke troef om te kunnen komen tot effectieve trainingsresultaten.

Sinds september 2008 is Keerpunt vzw overgegaan in de Acerta-groep, waar hij als senior consultant deel uitmaakte van BCT Coaching & Training, vandaag het Acerta Talent Development team.

Sophie Commeine
Sophie Commeine
Sophie Commeine ​senior consultant
Sophie Commeine ​senior consultant
Sophie Commeine
Sophie Commeine

Sophie Commeine is gepassioneerd door de kracht van mensen en helpt hen inzetten op hun talenten.

Sophie studeerde in 1994 af als master sociologie. Ze deed als leidinggevende ervaring op in het coachen van teams en stond aan de wieg van een project ‘Zelfsturend team’.

In 2000 startte ze haar loopbaan als trainer–consultant bij de Limburgse organisatie Keerpunt vzw. Sophie werkte daar vooral met eerstelijnsverantwoordelijken en medewerkers op de werkvloer.

Sinds september 2008 is Sophie als trainer coach, met Keerpunt vzw, overgegaan naar de Acerta-groep, waar ze deel uitmaakte van BCT Coaching & Training, vandaag het Acerta Talent Development team.

Sinds 2013 is zij gecertifieerd TMA®-trainer. Zij integreert de TMA-aanpak in haar coachings- en trainingstrajecten en biedt op deze manier een nieuwe, waardevolle meerwaarde voor zowel het individu als de organisatie.

Astrid Vercruyssen
Astrid Vercruyssen
Astrid Vercruyssen managing consultant
Astrid Vercruyssen managing consultant
Astrid Vercruyssen
Astrid Vercruyssen

Astrid Vercruyssen is gepassioneerd door het begeleiden en ontwikkelen van mensen. Haar doel is om de beste match tussen de doelstelling en strategie van de onderneming en de competenties en talenten van mensen te realiseren, onder andere door het definiëren en implementeren van HR-processen.

Astrid is een gevestigde allround HR-professional met een brede ervaring in verschillende gebieden: competentiemanagement & talentmanagement, changemanagement, assessment & development centers, trainingen, interne en externe mobiliteit, coaching en individuele begeleiding en werving & selectie.

Sinds 2007 vervoegde zij de Acerta Groep. Astrid is senior coach, facilitator en voert en ondersteunt HR-projecten rond bovenstaande thema’s.

Vandaag is Astrid Vercruyssen managing consultant in het Acerta Talent Development team en verzorgt opdrachten in Frans en Engels.

Valerie Vijverman
Valerie Vijverman
Valerie Vijverman consultant
Valerie Vijverman consultant
Valerie Vijverman
Valerie Vijverman

Valerie Vijverman is gepassioneerd door het ondersteunen en begeleiden van ontwikkeling bij mensen en organisaties.

Valerie is master of science, occupational and organizational psychology. Eén jaar van haar studies voltooide zij in Sevilla. Haar passie is ontwikkeling ondersteunen en begeleiden van mensen en organisaties. Zij is consultant in het Acerta Talent Development team sinds januari 2015. Vandaag werkt zij samen met collega’s projecten uit inzake talentmanagement, surveys rond klant- en personeelstevredenheid en voert talentgesprekken bij verschillende organisaties.

Valerie verzorgt opdrachten in Nederlands, Frans, Engels en Spaans.

Sarah Stevens
Sarah Stevens
Sarah Stevens ​senior consultant
Sarah Stevens ​senior consultant
Sarah Stevens
Sarah Stevens

Voor Sarah Stevens is trainen een echt 'métier'!

Doorheen de jaren heeft zij zich onderlegd in het ontwikkelen, programmeren, geven en opvolgen van trainingsprocessen. Elke keer opnieuw zet zij haar talent in voor het versterken van de productiviteit en effectiviteit van de communicatievaardigheden van haar deelnemers. Sarah wordt er happy van als deelnemers zich ontplooien en ontwikkelen!

Sarah is een trainer die van vele markten thuis is. Ze heeft uitstekende en gediversifieerde communicatievaardigheden, is zeer flexibel in het omgaan met diverse doelgroepen, kan zeer goed motiveren, is zeer empathisch en werkt op maat. Sarah komt a.d.h.v. een diepgaand gesprek snel tot de kern van eventuele uitdagingen en kan zo, samen met de deelnemers, zeer realistische en praktische oplossingen bekomen. Sinds 2012 stelt zij haar expertise ter beschikking van het Acerta Talent Development team.

Petra De Wilde
Petra De Wilde
Petra De Wilde ​senior consultant
Petra De Wilde ​senior consultant
Petra De Wilde
Petra De Wilde

Petra De Wilde is gepassioneerd door coaching en inspiratie van senior management en C-level.

Petra is master toegepaste economie, gevolgd door een MBA, beide opleidingen op UFSIA met een MBA Award als team lead voor een Dupont de Nemours Europees marktonderzoek.

Na haar loopbaan bij Exxon Mobil en Accenture startte zij haar eigen bedrijf. Zij behaalde een Accreditatie bij Insights Ltd voor 4 Jungiaanse meetinstrumenten van persoonlijkheidskenmerken. Hierna heeft ze haar coaching stijl verder aangevuld met de technieken van de Internationale Coach Federatie (ICF) en behaalde daar zowel de certificatie tot ‘Associated Certified Coach’ (ACC) als het daaropvolgende niveau ‘Professional Certified Coach’ (PCC).

Sinds begin 2006 bestaan haar activiteiten hoofdzakelijk uit het individueel en in groep inspireren van managers en C-level directors over hun manier van communicatie en realiseren van hun doelen.

De passie voor deze onderwerpen bracht haar in 2008 bij BCT Coaching & Training, vandaag het Acerta Talent Development team.

Petra is opgegroeid in het Nederlands, ze is zeer vlot in het Frans en Engels en beheerst goed het Zweeds en Duits.

Martine Brackx
Martine Brackx
Martine Brackx ​senior consultant
Martine Brackx ​senior consultant
Martine Brackx
Martine Brackx

Martine Brackx heeft vandaag vooral passie voor mensen en hun groeiproces binnen een organisatie. Haar trainingen en coaching zijn er op gericht mensen de kans te geven het beste uit zichzelf te halen.

Martine is bachelor LSO Frans, geschiedenis en Engels en startte haar loopbaan in 1980 als lerares Frans voor zowel jongeren als volwassenen.

Vanaf 1985 legde Martine zich verder toe op training en opleiding voor volwassenen. Als trainer volgde ze zelf opleiding en bijscholing met betrekking tot volwassenenvorming in het algemeen en communicatievaardigheden in het bijzonder. Door het integreren van de verschillende benaderingen van volwassenenvorming, legde Martine zich toe op het trainen in communicatievaardigheden en effectiever functioneren. Ze coacht ook individuele medewerkers en teams.

Sinds 2007 stelt Martine haar expertise ter beschikking van BCT Coaching & Training, vandaag het Acerta Talent Development team. Ze is gecertificeerd in MBTI en Insights Discovery en NLP Master Practioner. Ze verzorgt programma’s in het Nederlands, Frans en Engels.

Guido Vangronsveld
Guido Vangronsveld
Guido Vangronsveld ​managing consultant
Guido Vangronsveld ​managing consultant
Guido Vangronsveld
Guido Vangronsveld

Guido Vangronsveld heeft een passie voor individuele coaching vanuit een waarderende en systeemgerichte benadering.

Guido is pedagoog en systeemtherapeut. Hij was 20 jaar actief in de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector als practicus en beleidsverantwoordelijke. Vanuit die ervaring is hij erg geboeid door de complexiteit van het samenwerken tussen mensen en de cruciale rol die organisatieverantwoordelijken hierbij spelen als voorwaardenscheppend om van individuen lerende mensen in lerende teams te maken.

Sinds 1998 werkt hij als consultant bij VOCA Training & Consult (sinds 2011 deel van HR-groep Acerta). Hier zet hij zijn ervaring en verworven kennis in bij het trainen, opleiden en coachen van leidinggevenden. Het begeleiden en coachen van basis- en managementteams is een tweede pijler in zijn werk. In bredere organisatiecontexten is hij vooral actief in het begeleiden van organisatieveranderingen en het implementeren van systemen voor personeelsbegeleiding. In al deze activiteiten ligt een sterke klemtoon op systemisch kijken en het ontwikkelen van relationele kwaliteiten vanuit een waarderende benadering van individuen en werkcontexten.

Sinds 2011 is Guido managing consultant bij VOCA Training & Consult, vandaag het Acerta Talent Development team.

Natacha De Prins
Natacha De Prins
Natacha De Prins senior coach en trainer
Natacha De Prins senior coach en trainer
Natacha De Prins
Natacha De Prins

Natacha De Prins is gepassioneerd door het coachen en ontwikkelen van mensen. Haar doel is om de mensen te ondersteunen in het bouwen van hun carrière door coaching, opleiding te volgen zodat hun talenten naar boven komen, hun competenties verbreedt worden en zij zich in het leven kunnen realiseren. Binnen het bedrijf zal zij ervoor zorgen dat alle partij rond de tafel zitten om de juiste afspraken te maken, om de objectieve duidelijk te verklaren en iedereen naar een zelfde objectief brengen en ondersteunen.

 

Natacha heeft een brede HR ervaring in verschillende gebieden: competentiemanagement & talentmanagement, changemanagement,, trainingen, interne en externe mobiliteit, coaching en individuele begeleiding en werving & selectie.

Sinds 2016 vervoegde zij de Acerta Groep op zelfstandige basis. Natacha is senior coach en trainer in verschillende werkomgeving en verzorgt opdrachten in Frans en Nederlands.

Nieuws